Üdvözöljük!

A Stratégiai Adatbázis kizárólag az ELTE-n oktatói és/vagy kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak egyes adatait tartalmazza. Ennek megfelelően regisztrálni és adatokat feltölteni csak oktató/kutató munkakörben foglalkoztatottak esetében van lehetőség. A Stratégiai Adatbázissal kapcsolatos részletszabályokról a 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasítás rendelkezik, ami a www.elte.hu weboldalról letölthető.


Regisztráció

Elfelejtett jelszó


A Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról szóló igazolásért
kérjük forduljon a Rektori Kabinet Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda munkatársaihoz a strategia@rk.elte.hu e-mail címen!

Tisztelt Kolléga!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Stratégiai Adatbázisra (STA) irányadó rektori utasítás 2017. 03. 01-jei hatállyal módosult (3/2017. (II. 22.) rektori utasítás a Stratégiai Adatbázis létrehozásával kapcsolatos egyes részletszabályokról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tárgyú 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasítás módosításáról).

A változások az alábbiakban foglalhatóak össze:
  • Értelmezést segítő céllal egyértelművé tettük a szövegben, hogy az oktatók/kutatók, valamint az Egyetemmel egyéb jogviszonyban álló, illetve egyéb munkakörben foglalkoztatott személyek adatainak Stratégiai Adatbázisba való feltöltésében segítséget nyújtó MTMT adminisztrátorok az ún. stratégiai adminisztrátorok.
  • Az adatok kötelező validálására (jóváhagyására) szemeszterenként 2-2 hét áll rendelkezésre. Tehát a validálási időszak az első szemeszter folyamán legkésőbb november 1. és november 15. közé, a második szemeszterben pedig legkésőbb május 1. és május 15. közé esik.
  • Az Egyetem Rektori Kabinet Adat- és Stratégiai Információkezelési Irodája a validálási időszakról az Egyetem közalkalmazottjait és a stratégiai adminisztrátorokat a dékánon és a Rektori Koordinációs Központ vezetőjén keresztül értesíti.

A hivatkozott utasítás az alábbi linken található: Rektori utasítás.

Központi ügyintézés

dr. Rigó Kinga,
dr. Boda Mihály,
dr. Szoboszlai Kinga

ELTE Rektori Kabinet

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Telefon: +36-1-411-6700/2855,
+36-1-411-6700/3449

E-mail: strategia@rk.elte.hu

Karon kívüli szervezeti egységek
és központi támogatás

Szabó Panna

intézményi MTMT adminisztrátor

ELTE Egyetemi Könyvtár

Telefon: +36-1-411-6500/3421

E-mail: szabo.panna@lib.elte.hu


Kari ügyintézés

Pávó Gyuláné

könyvtárvezető

ELTE ÁJK Kari Könyvtár

Telefon: +36-1-411-6500/2627

E-mail: pvica@ajk.elte.hu

Bergmann Krisztina

könyvtárigazgató

ELTE BGGYK Kari Könyvtár
és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

1097 Budapest, Ecseri út 3.

Telefon: +36-1-358-5538

E-mail: bergmann.krisztina@barczi.elte.hu

Dániel Szonja

könyvtárvezető

ELTE BTK Központi Olvasóterem

1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Telefon: +36 1 485 5200/5451,
5031

E-mail: kariolvaso@btk.elte.hu,
daniel.szonja@btk.elte.hu

Barki Katalin

főkönyvtáros

ELTE EKL Savaria Egyetemi Könyvtár és Levéltár

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

Telefon: +36-30-530-9470

E-mail: barki.katalin@sek.elte.hu

Németh Gabriella

könyvtárvezető

ELTE IK Kari Könyvtár

Telefon: +36-1-411-6500 / 8567

E-mail: nemethg@inf.elte.hu

Varga Andrea

könyvtárvezető

ELTE PPK Kari Könyvtár

Telefon: +36-1-461-4563

E-mail: varga.andrea@ppk.elte.hu

Egri Krisztina

könyvtárvezető

ELTE TáTK Kari Könyvtár

Telefon: +36-1-372-2500/6879

E-mail: egri.krisztina@tatk.elte.hu

Bodnár Ilona

könyvtárvezető

ELTE TÓK Kari Könyvtár

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

Telefon: +36-1-487-8155,
+36-1-487-8100/6955

E-mail: bodnar.ilona@tok.elte.hu

Szabó Noémi

könyvtárvezető

ELTE TTK Kari Könyvtár

Telefon: +36-1-372-2500/8562

E-mail: szabo.noemi@ttk.elte.hu