Üdvözöljük!

A Stratégiai Adatbázis kizárólag az ELTE-n oktatói és/vagy kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak egyes adatait tartalmazza. Ennek megfelelően regisztrálni és adatokat feltölteni csak oktató/kutató munkakörben foglalkoztatottak esetében van lehetőség. A Stratégiai Adatbázissal kapcsolatos részletszabályokról a 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasítás rendelkezik, ami a www.elte.hu weboldalról letölthető.


Regisztráció

Elfelejtett jelszó


A Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról szóló igazolás az adatbázisból automatikusan letölthető. Kérjük lépjen be, adatai validálását követően az igazolás automatikusan letöltésre kerül.

Adatkezelési tájékoztatás
az egyetemi Stratégiai Adatbázisról
https://sta.elte.hu

A Stratégiai Adatbázis feltöltése az egyetem valamennyi oktatói és/vagy kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottjára nézve kötelező a 6/2015. (IX. 28.) számú, a Stratégiai Adatbázis létrehozásával kapcsolatos egyes részletszabályokról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című rektori utasítás (http://www.elte.hu/file/ru_2015_06.pdf) értelmében.

A feltöltési kötelezettség teljesítésével kapcsolatban tájékoztatás kérhető a Rektori Kabinet Adat-, és Stratégiai Információkezelési Iroda munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

1053 Budapest
Ferenciek tere 6.
Tel.: +36-1-4116700/2855
Email: strategia@rk.elte.hu 

A Stratégiai Adatbázisból személyes adat kizárólag az Eötvös Loránd Tudományegyetem adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjéről szóló szabályzat 20.§-ban meghatározott célból, csak az ott meghatározott személyek részére adható.

Személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatok az általános szabályok szerint szolgáltathatók.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem közalkalmazott oktatói és kutatói pályázati igényeket csak a Stratégiai Adatbázis feltöltése és validálása után nyújthatnak be [11/2014. (VI.17.) számú rektori utasítás 1.§ (3) bekezdés].

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (http://www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

Központi ügyintézés

ELTE Rektori Kabinet

dr. Rigó Kinga, irodavezető

dr. Boda Mihály, ügyintéző

dr. Szoboszlai Kinga, ügyintéző

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.

Telefon: +36-1-411-6700/2855,
+36-1-411-6700/3449

E-mail: strategia@rk.elte.hu


MTMT ügyekben központi támogatás

ELTE Egyetemi Könyvtár

Szabó Panna, intézményi MTMT adminisztrátor

Telefon: +36-1-411-6500/3421

E-mail: szabo.panna@lib.elte.hu


Kari ügyintézés

ELTE ÁJK Kari Könyvtár

Pávó Gyuláné, könyvtárvezető

Telefon: +36-1-411-6500/2627

E-mail: pvica@ajk.elte.hu

ELTE BGGYK Kari Könyvtár
és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

Bergmann Krisztina, könyvtárigazgató

1097 Budapest, Ecseri út 3.

Telefon: +36-1-358-5538

E-mail: bergmann.krisztina@barczi.elte.hu

ELTE BTK Központi Olvasóterem

Dániel Szonja, könyvtárvezető

Simon Eszter, kapcsolattartó

1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.

Telefon: +36 1 485 5200/5451,
5031

E-mail: simoneszti@caesar.elte.hu,
kariolvaso@btk.elte.hu,
daniel.szonja@btk.elte.hu

ELTE EKL Savaria Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Barki Katalin, főkönyvtáros

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

Telefon: +36-30-530-9470

E-mail: barki.katalin@sek.elte.hu

ELTE IK Kari Könyvtár

Németh Gabriella, könyvtárvezető

Telefon: +36-1-411-6500 / 8567

E-mail: nemethg@inf.elte.hu

ELTE PPK Kari Könyvtár

Varga Andrea, könyvtárvezető

Viczián Eszter, kapcsolattartó

Telefon: +36-1-461-4500/3839

E-mail: viczian.eszter@ppk.elte.hu

ELTE TáTK Kari Könyvtár

Egri Krisztina, könyvtárvezető

Telefon: +36-1-372-2500/6879

E-mail: egri.krisztina@tatk.elte.hu

ELTE TÓK Kari Könyvtár

Bodnár Ilona, könyvtárvezető

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40.

Telefon: +36-1-487-8155,
+36-1-487-8100/6955

E-mail: bodnar.ilona@tok.elte.hu

ELTE TTK Kari Könyvtár

Szabó Noémi, könyvtárvezető

Telefon: +36-1-372-2500/8562

E-mail: szabo.noemi@ttk.elte.hu